Onze visie

Vanuit de liefde voor de eigenheid van ieder kind, werken wij aan bijbelgetrouw en modern onderwijs. Veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier staan daarin centraal. Het is onze ambitie om kinderen te laten stralen!

Dit is verder uitgewerkt in:

Levensbeschouwelijke visie
Op Het Sterrenlicht erkennen we de bijbel als het Woord van God. Jezus is onze vrede, onze vreugde, onze gerechtigheid. Omdat Hij ons daarin opricht, mogen we opstaan om daarvan te schitteren! Deze boodschap willen wij op Het Sterrenlicht aan de kinderen meegeven. We willen hen aanmoedigen om in Gods spiegel te kijken door samen in de bijbel te lezen, te zingen, te bidden en ons geloof te vieren. Zodat ze zichzelf zien schitteren in Zijn licht. Elk  kind is uniek geschapen door God. Elk kind heeft talenten waar het in uitblinkt en kanten die nog kunnen groeien. Als school willen we de kinderen aanmoedigen en coachen in het ontwikkelen van hun vaardigheden en in wie ze zijn, waarmee zij hun plek in kunnen nemen in de maatschappij.

Visie ten aanzien van pedagogisch handelen
Op Het Sterrenlicht vinden wij het belangrijk alle kinderen persoonlijk aandacht te geven. Ieder kind is immers uniek en heeft op grond daarvan een specifieke benadering nodig. Daarbij streven we ernaar steeds te zoeken naar het positieve en daarbij aan te sluiten. Alle kinderen op onze school moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben: ze mogen er allemaal zijn.Daarom krijgen kinderen ook de ruimte: ze leren omgaan met eigen emoties en leren hun eigen sterke kanten kennen. Zo kijken ze ook naar elkaar: open en met respect. We zijn allemaal goed op onze eigen manier en op eigen terrein. Eigen initiatief wordt gewaardeerd. Fouten maken mag! Daarvan leer je! Leerkrachten hebben hun oren en ogen goed open. Zo zien ze veel en kunnen inspelen op situaties die zich voordoen. Daardoor wordt de veiligheid in school gewaarborgd. Om ruimte te hebben om alle kinderen als individu te kunnen aanspreken, wordt het zelfstandig werken bevorderd en leren we kinderen ook samen tot oplossingen te komen. Zo is de leerkracht beschikbaar om kinderen die dat nodig hebben te ondersteunen. We willen graag samenwerken met de ouders van de kinderen. Ieder met zijn eigen specifieke verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk elkaar over en weer goed te informeren.

Onderwijskundige visie
Wij kiezen er in onze school voor de leerlingen, waar dat mogelijk is, zelfstandig aan het werk te laten gaan. We kunnen zo goed aansluiten bij verschillen die er tussen kinderen bestaan. Zowel wat betreft tempo, niveau, als interesse. Kinderen worden medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces: ze leren plannen en hun eigen instructiemomenten kiezen. De leerkracht schept voorwaarden en stelt duidelijke regels op om een goede gang van zaken te waarborgen.Naast het zelfstandig werken stimuleren we ook het samenwerken, waardoor kinderen van elkaar leren. Zo ontwikkelen de kinderen zich cognitief en sociaal.

Onze professionele identiteit
Wij zijn een dynamische organisatie, dat wil zeggen dat we voortdurend op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Bij de toepassing hiervan laten we ons waar nodig extern ondersteunen. Ook vergroten we onze professionaliteit door te reflecteren op ons eigen handelen en het realiseren van een persoonlijk ontwikkelingsplan. We maken hierbij gebruik van de competentiethermometer en gesprekken met de locatiedirecteur.