Team

Samenstelling van het team
De locatiedirecteur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie. De zorg op school wordt gecoördineerd door Irma de Boer, intern begeleider (IB’er). De uitvoering van de zorg ligt bij de groepsleerkracht. 
 
Groepsindeling 
Met de volgende indeling verwachten we dat het onderwijs aan de onder-, midden-, én bovenbouw in onze school goed tot zijn recht kan komen.

Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

0/1/2

Silvia Oosting

Silvia Oosting

Christien Looijenga

Christien Looijenga

vrij

3

Dorit Kapoen 

Dorit Kapoen

Dorit Kapoen

Irma de Boer

Irma de Boer (mo) 

4/5

Jesse Wolf

Jesse Wolf

Jesse Wolf

Jesse Wolf

Jesse Wolf

6/7a

Everdina Schep

Everdina Schep 

Everdina Schep 

Gerlinde Roest 

Gerlinde Roest 

7b/8

Gerlinde vd Linde

Gerlinde vd Linde

Dineke Spoelstra

Dineke Spoelstra

Dineke Spoelstra

 

Van de Hogeschool VIAA (PABO) in Zwolle hebben wij regelmatig stagiaires in de school. Zij geven lessen in de groepen. De leerkrachten treden op als mentoren. Ook kan het gebeuren dat de stagiaires in opdracht van de opleiding testen of onderzoeken moeten doen bij één of meer kinderen. Dit gebeurt alleen na toestemming van de groepsleerkracht. Een enkele keer hebben we stagiaires van andere instellingen. Uiteraard verwachten we dat alle stagiaires de grondslag van de school onderschrijven.