Het Sterrenlicht

Sinds juni 2017 heet ons school Het Sterrenlicht. Voorheen was dit De Wegwijzer. Het Sterrenlicht, een naam die niet alleen mooi klinkt maar voor ons ook echt betekenis heeft.

'Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer’ (Jesaja 60:1).

Waar Jezus komt gaat het licht aan. Wat Hij je zegt, geeft je een andere kijk op het leven. Plotseling wordt alles 3D en full colour. Waar het donker was, komt licht en wordt alles om je heen zichtbaar. Hij heeft al onze zonde, pijn, ziekte en lasten op zich genomen. Als je kijkt naar Jezus, opent Hij je ogen voor Zijn liefde en richt Hij je op. Zo sta je op om te schitteren in Zijn licht. Jezus is onze vrede, onze vreugde, onze gerechtigheid. Omdat Hij ons daarin opricht, mogen we opstaan om daarvan te schitteren!

Deze boodschap willen wij op ‘Het Sterrenlicht’ aan de kinderen meegeven. We willen hen aanmoedigen om in Gods spiegel te kijken door samen in de Bijbel te lezen, te zingen, te bidden en ons geloof te vieren. Zodat ze zichzelf zien schitteren in Zijn licht.

Elk  kind is uniek geschapen door God. Elk kind heeft talenten waar het in uitblinkt en kanten die nog kunnen groeien. Als school willen we de kinderen aanmoedigen en coachen in het ontwikkelen van hun vaardigheden en in wie ze zijn, waarmee zij hun plek in kunnen nemen in de maatschappij.

Kernwaardes die ons drijven zijn veiligheid, respect, verantwoordelijkheid en plezier. Zodat we een omgeving creëren, waarin elk kind, elk mens, meer en meer kan gaan stralen en we samen het sterrenlicht vormen tot eer van onze God.