Onderwijs

Wij kiezen er in onze school voor de leerlingen, waar dat mogelijk is, zelfstandig aan het werk te laten gaan. De leerlingen maken hun werk op papier of via de computer. Zo kunnen we goed aansluiten bij verschillen die er tussen kinderen bestaan. Zowel wat betreft tempo, niveau, als interesse. Kinderen worden medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces: ze leren plannen en hun eigen instructiemomenten kiezen. De leerkracht schept voorwaarden en stelt duidelijke regels op om een goede gang van zaken te waarborgen.

Naast het zelfstandig werken stimuleren we ook het samenwerken, waardoor kinderen van elkaar leren. Zo ontwikkelen de kinderen zich cognitief en sociaal. De ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden door middel van het Leerling Volg Systeem.

 

Zorg voor leerlingen


Op Het Sterrenlicht willen we goed onderwijs bieden aan zoveel mogelijk kinderen.
Een enkele keer kan een leerling, als dat nodig is ook losgekoppeld worden van het niveau van de groep en krijgt het een eigen leerlijn. Als dat nodig mocht zijn doen wij dat altijd in overleg met ouders en de intern begeleider.
Uitgangspunt is altijd: wat is er nodig voor deze groep, deze leerling? Waar zijn zij, is hij/zij goed in? Hoe kunnen we hieraan tegemoet komen?
In complexe situaties kunnen wij ondersteuning krijgen van Florion, ons expertisecentrum voor leerlingzorg. Er kan dan hulp komen voor de leerling of de leerkracht.
Dit alles om elk kind te helpen zijn, haar eigen talenten te ontwikkelen. Of juist te helpen bij hiaten in de ontwikkeling. Zodat ze straks hun eigen plek in de maatschappij kunnen innemen om daar hun licht te laten schijnen!