Identiteit

De schoolvereniging van Het Sterrenlicht in ’t Harde is opgericht in 1985 door ouders van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Deze ouders wilden graag inhoud geven aan de belofte die ze bij de doop hebben gedaan; het vanuit een christelijke identiteit onderwijzen van kinderen.

We zijn blij met de bewuste keuze van ouders voor Bijbelgetrouw onderwijs. Vanuit de grondslag en identiteit van de gereformeerde scholen gold jarenlang dat voornamelijk kinderen van ouders die lid zijn van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), de Christelijk Gereformeerde kerk en de Nederlands Gereformeerde kerk leerling waren bij ons op school. Tegenwoordig zien we dat een groot percentage van de ouders lid is van een kerkgemeenschap. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor! 
Verschillen in opvatting en interpretatie willen we niet negeren, maar ook proberen we over verschillen heen te kijken en zien een uitdaging in het zoeken naar de samenbindende factor: Jezus Christus, voor ons gestorven, begraven, en… opgestaan!
Wij mogen leven van Zijn genade.

Samengevat: Het Sterrenlicht is een gereformeerde basisschool voor kinderen van ouders die bewust kiezen voor Bijbelgetrouw onderwijs. De school staat open voor alle leerlingen van ouders die ons uitgangspunt respecteren en van harte onderschrijven.