Onderwijs

Wij kiezen er in onze school voor de leerlingen, waar dat mogelijk is, zelfstandig aan het werk te laten gaan. De leerlingen maken hun werk op papier of via de computer. Zo kunnen we goed aansluiten bij verschillen die er tussen kinderen bestaan. Zowel wat betreft tempo, niveau, als interesse. Kinderen worden medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces: ze leren plannen en hun eigen instructiemomenten kiezen. De leerkracht schept voorwaarden en stelt duidelijke regels op om een goede gang van zaken te waarborgen.

Naast het zelfstandig werken stimuleren we ook het samenwerken, waardoor kinderen van elkaar leren. Zo ontwikkelen de kinderen zich cognitief en sociaal. De ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden door middel van het Leerling Volg Systeem.