Schoolraad

Binnen de vereniging Florion hebben alle scholen een schoolraad. In de schoolraad zitten leerkrachten en ouders van schoolgaande kinderen. De schoolraad komt ongeveer om de zes weken bijeen.
 
Meedenken
Een belangrijke activiteit van de schoolraad is meedenken. Zo denken de leden van de schoolraad met de schoolleiding mee over het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. Verder geven zij advies over bijvoorbeeld de hoogte van de ouderbijdrage. De schoolraad overlegt daarom regelmatig met de directeur. De directeur maakt van deze gelegenheid gebruik om met de leden van de schoolraad te klankborden over beleid, identiteit en activiteiten van de school.
 
Meespreken
Twee ouders en twee leerkrachten oefenen bovendien formele bevoegdheden op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) uit. Dit betekent dat de schoolleiding bij bepaalde onderwerpen aan deze leden advies en/of instemming moet vragen. Advies- en instemmingbevoegdheden gaan bijvoorbeeld over de regeling van de vakantie, nieuwbouw of verbouwing van de school, het beleid over de toelating en verwijdering van leerlingen, de vaststelling van de onderwijstijd, etc.
 
Meedoen
Behalve meedenken en -spreken, hoort ook meedoen bij de activiteiten van de schoolraad. De leden van de schoolraad dragen bij aan de organisatie van ouderavonden, de TSO, het beheer en onderhoud van de school, etc. De schoolraad beoogt de betrokkenheid van alle ouders bij de school te bevorderen door ouders te vragen op de een of andere manier een bijdrage te leveren. Het is de overtuiging van de schoolraad dat ouderbetrokkenheid in het belang van de kinderen is.
 
Ideeën
De schoolraad vertegenwoordigt alle ouders van schoolgaande kinderen en de leerkrachten. De schoolraad staat daarom open voor ideeën die haar functioneren ten goede komen.
Voor vragen, suggesties of aandachtspunten kunt u contact opnemen per email: sr.hetsterrenlicht@florion.nl