Tevredenheidsonderzoek 2015

Een tijdje geleden is er onder alle ouders een tevredenheidsonderzoek uitgezet. In totaal heeft 47% van de ouders meegedaan aan dit onderzoek. In dit onderzoek waardeerde u onze school met gemiddeld een 3,23 (op een schaal van 0-4), waarmee we ruim boven de norm (2,8) scoorden! Daar zijn we blij mee!
Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen in het algemeen graag naar school gaan. Daarnaast wordt de sfeer op school positief gewaardeerd, blijkt het personeel goed bereikbaar en aanspreekbaar te zijn en wordt er hoog gescoord op de onderdelen ‘kindvriendelijkheid’ en ‘betrouwbaarheid’.
Wat betreft de vragen die lager scoren, daarvan hebben we als team gekeken hoe we hier in kunnen verbeteren. Ze hebben voor een deel te maken met het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen, het omgaan met gedragsproblemen en aspecten als het stallen van fietsen en hygiëne van toiletgroepen. Het is ons streven om de komende tijd concreet aan deze en andere verbeterpunten te werken en hier direct ook al dit schooljaar een start mee te maken.
Hebt u vragen of opmerkingen over (de resultaten van) het onderzoek? Loopt u dan gerust even binnen. Ook wanneer u bijvoorbeeld uw aanvullende opmerkingen wilt toelichten. Deze zijn niet in het automatische rapport opgenomen, maar uiteraard wel meegenomen in onze evaluatie. Vanwege het anonieme karakter van het onderzoek is het voor ons niet mogelijk hier individueel op te reageren.


U kunt hier klikken om de uitkomsten van het onderzoek te openen.