Tevredenheidsonderzoek

Er wordt vierjaarlijks een onderzoek onder ouders uitgezet om de tevredenheid van de ouders te peilen aangaande het onderwijs, het gebouw, facilitaire diensten en de contacten met het personeel.