​Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bedoeld voor de dekking van typische schoolactiviteiten die niet door de normale exploitatie gedekt kunnen worden. Zoals onder andere het schoolreisje, kamp, feestdagen, het afscheidscadeau voor leerlingen in groep 8, het organiseren van een ouderavond, schoolactiviteiten als excursies of schoolschaatsen, etc.  De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de school in overleg met de schoolraad vastgesteld en is een vrijwillige bijdrage. Toch willen u met nadruk vragen om deze bijdrage te voldoen voor de financiële dekking van bovengenoemde schoolactiviteiten. De hoogte van de ouderbijdrage was voor 2020 vastgesteld op 60 euro per gezin + 10 euro per kind. De peildatum hiervoor is 1 januari.