​Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is bedoeld voor de dekking van typische schoolactiviteiten die niet door de normale exploitatie gedekt kunnen worden. Zoals onder andere het schoolreisje, kamp, feestdagen, het afscheidscadeau voor leerlingen in groep 8, het organiseren van een ouderavond, schoolactiviteiten als excursies of schoolschaatsen, etc.  De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de school in overleg met de schoolraad vastgesteld en is een vrijwillige bijdrage. Toch willen u met nadruk vragen om deze bijdrage te voldoen voor de financiële dekking van bovengenoemde schoolactiviteiten. De hoogte van de ouderbijdrage was voor 2021 vastgesteld op 70 euro voor het 1e kind, 57,50 euro voor het 2e kind, 35,-- voor het 3e kind en voor de daarop volgende kinderen hoeft geen ouderbijdrage worden betaald. De peildatum hiervoor is 1 januari.