Buitenschoolse opvang

Welke mogelijkheden biedt de school?
Er zijn bovenschools contracten afgesloten met Christelijk Gastouderbureau Het Mosterdzaadje, Stichting Kinderopvang Elburg en Romi https://www.kinderopvangromi.nl/ , Christelijke Kinderopvang 't Harde. Voor gerichte informatie over de kinderopvang kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de locatiedirecteur.

Buitenschoolse opvang: wat is dat en waar is dat?
Buitenschoolse opvang is te verdelen in opvang vóór schooltijd en opvang ná schooltijd. Hieronder valt ook  de eventuele opvang in vakanties. In de regel is opvang mogelijk van 7.30 uur – 18.30 uur.
De buitenschoolse opvang kan op een aantal locaties gebeuren:

Op een kindercentrum
Bij een gastouder (via een gastouderbureau).
Op school (door een kinderopvangorganisatie).
De kinderopvangcentra en gastouders moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de Wet Kinder Opvang.

De kosten
Als u gebruik maakt van kinderopvang, moet u dit zelf betalen. U kunt daarvoor van de Belastingdienst geld terugkrijgen. Als u werk en zorg voor uw kinderen combineert, hebt u namelijk recht op kinderopvangtoeslag. Informatie hierover kunt u vinden op de site van de Belastingdienst. U bent natuurlijk geheel vrij om wel of niet gebruik te maken van buitenschoolse opvang, net zo als u ook vrij bent om zelf te kiezen hoe en waar u van buitenschoolse opvang gebruik wilt maken.