Aanmelding nieuwe leerlingen

Als u onze school beter wilt leren kennen of belangstelling heeft om uw kind bij onze school aan te melden, dan kunt u telefonisch (0525-651415) of via de mail (directie.hetsterrenlicht@florion.nl) een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek. Ook bent u van harte welkom op onze Open ochtend die wij in het voorjaar organiseren.

Alle ouders van nieuwe (4-jarige) leerlingen nodigen wij ongeveer zes weken voor de verjaardag uit voor een gesprek. In dit gesprek willen wij graag van de ouders horen hoe zij hun kind zien. Wij proberen zo een inschatting te maken van het onderwijs dat nodig is om het kind passend onderwijs te kunnen geven. Kunnen wij hieraan voldoen? In de meeste gevallen is dit geen probleem. Soms zullen wij meer informatie nodig hebben van bijvoorbeeld een logopedist of orthopedagoog.Ouders van nieuwe leerlingen zijn ook welkom op de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Dat is een mooie gelegenheid om ook de andere ouders van de groep te ontmoeten.

Voordat  kleuters 4 jaar zijn, kunnen ze al eens kennis komen maken op school. De kinderen krijgen dan een eerste indruk en ‘kennen’ later, als ze officieel op school komen, de school al een beetje. Ook als leerlingen van een andere school komen proberen we een soepele overgang te creëren.De eerste officiële schooldag voor nieuwe leerlingen is de laatste maandag van de maand waarin ze 4 jaar zijn geworden. In december stromen er geen leerlingen in. Kinderen die in deze maand 4 jaar worden zijn welkom vanaf het volgende instroommoment, de eerste maandag na de kerstvakantie. Ook in juni en juli stromen er geen leerlingen in. Zij zijn welkom vanaf de start van het nieuwe schooljaar. Aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt via de locatiedirecteur.

Na vier weken op school te hebben meegedraaid zal er een kort gesprekje zijn tussen de leerkracht en ouders. Gaat het wennen op school zoals we verwacht hadden?Met de verschillende scholen in ’t Harde hebben we afgesproken dat een aanmelding voor een overgang van de ene school uit ‘t Harde naar de andere alleen aan het begin van een nieuwe cursus in behandeling wordt genomen (uitzonderingen daar gelaten).