Groep 8

Wij zijn groep 8 van basisschool het Sterrenlicht!

We zijn een groep van 15 leerlingen en 2 juffen.
Onze kracht is dat we enthousiast en creatief zijn, talenten die we graag inzetten in bijv. feestjes of het maken van filmpjes.
Ook wordt er in de klas veel getekend en houden we van spellen waar we toneel kunnen spelen.
Er worden in onze klas veel grappen gemaakt, we houden van voetballen en leven ons uit tijdens de gymlessen.

Daarnaast wordt er in de klas elke dag hard gewerkt met rekenen, taal en spelling. Er wordt ook veel geoefend met begrijpend lezen en met Blits, dit is handig voor nu, maar ook voor de middelbare school. Elke week is er huiswerk dat gemaakt of geleerd wordt. We maken huiswerk voor verschillende vakken en oefenen hiermee ook het plannen. Dat is belangrijk om te leren! Ook werken we in de klas met een weektaak, waardoor we zelf kunnen zien wat er gemaakt moet worden en wat we kunnen doen als we klaar zijn. Deze taken worden zelf ingepland, zodat we ook hierin oefenen met plannen.

Het is voor ons het jaar dat we afscheid nemen van school. We hebben de NIO begin dit schooljaar al gemaakt, maar we hebben ook een proef-Cito eindtoets gemaakt en zo bereiden we ons voor op de eindtoets in april. We herhalen veel leerstof wat we de vorige jaren al geleerd hebben en zorgen ervoor dat we de Cito-vraagstelling goed begrijpen. Daarnaast kijken we erg uit naar het oefenen en opvoeren van de musical of film, waar we na de meivakantie mee gaan starten. We maken er een mooi laatste half jaar van!

Groeten de leerlingen en juffen van groep 8