Groep 8

Wij zijn groep 8 en we hebben 19 kinderen in onze groep. We krijgen les van 2 verschillende juffen.

Wij vinden het erg belangrijk dat er een goede sfeer is in de groep zodat je ook goed aan leren toe kunt komen. We hebben al een goede start gemaakt want we hebben met elkaar al een heel leuk kamp achter de rug! Dit was echt een feestje met elkaar. We hopen dat we de sfeer in de groep ook goed kunnen houden voor de rest van het jaar. Dat hebben we wel met elkaar afgesproken. Hard werken maar ook met een leuke energizer of spel er tussendoor moet dat gaan lukken.

Hard werken is nodig om veel te kunnen leren maar ook voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Ook is het plannen van ons huiswerk belangrijk; we krijgen ongeveer 3x per week huiswerk mee. We plannen ook de vakken die op onze weektaak staan. Volgend jaar moeten we ons werk ook zelf gaan plannen. Naast rekenen, taal en spelling wordt er aandacht gegeven aan Kanjertraining, Blits (studievaardigheden), begrijpend lezen, muziek, Engels en we werken op verschillende middagen aan een thema. Het is leuk om dan echt meer bezig te gaan met andere kwaliteiten die we van God hebben gekregen en hier met en van elkaar te leren.

De NIO staat gepland in oktober en de Eindtoets in april. Ook gaan we middelbare scholen bezoeken met de hele klas. Uiteraard willen we graag een feestelijk afscheid met groep 8 beleven en dat doen we door het opvoeren van een musical.

We hopen op mooi, gezellig en goed schooljaar MET ELKAAR!

Groetjes van groep 8