Groep 7/8

Wij zijn groep 7/8 van Het Sterrenlicht. Onze groep bestaat uit 24 kinderen.

We hebben elkaar in de eerste weken na de zomervakantie goed leren kennen door middel van kennismakingsspelletjes tussen de lessendoor te doen. De groepsvorming wordt dan in gang gezet. Wanneer je als groep het voor iedereen prettig te maken om naar school te gaan, horen daar groepsregels aan vast. Een spel zonder spelregels kun je namelijk ook niet goed spelen. We hebben als eerste een missie geformuleerd met alle kinderen. ‘Als we met elkaar zijn, voelt iedereen zich fijn. We staan klaar voor elkaar, zo maken wij een gezellig en leerzaam jaar’.  Om deze missie met z’n allen te behalen, hebben we bijpassende regels geformuleerd met elkaar. Zo hopen we dat onze missie 100% is volbracht aan het eind van het schooljaar! 

Na de herfstvakantie wordt de NIO (Nederlandse Intelligentie Test)  gemaakt door groep 8. Dit is om het VO-advies wat de kinderen in groep 7 hebben meegekregen te ondersteunen. 
In april staat de Eindtoets gepland. Naast de toetsen die worden afgenomen doen wij ook leuke dingen. Om de twee jaar gaan de kinderen van groep 7/8 met elkaar op kamp.  Aan het begin van het schooljaar zijn we  met schoolreisje naar het pretpark Walibi geweest.
Naast de leuke dingen moet er natuurlijk ook gewerkt worden. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen naast taal, rekenen en spelling ook zaakvakken. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur staan op het middagprogramma. Handvaardigheid, tekenen, Kanjertraining, Engels, gym, verkeer, muziek staan ook gepland voor de middagen. 

De kinderen werken met een weektaak. Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen hun eigen werk zelf kunnen inplannen wanneer ze wat gaan doen. 
De kinderen luisteren naar de Bijbelverhalen die verteld worden. Op de vrijdag hebben de kinderen 2 bladzijden uit het werkboek van Levend Water gemaakt en het bijbehorende memootje geleerd. 

Aan het einde van groep 8 laten de kinderen een musical of een film zien die zij ingestudeerd hebben.