Groep 6b/7

Wij zijn groep 6b/7 van Het Sterrenlicht. Onze groep bestaat uit 20 kinderen.

We hebben elkaar in de eerste weken na de zomervakantie goed leren kennen door middel van kennismakingsspelletjes tussen de lessen door te doen. De groepsvorming wordt dan in gang gezet. Wanneer je als groep het voor iedereen prettig te maken om naar school te gaan, horen daar groepsregels aan vast. Een spel zonder spelregels kun je namelijk ook niet goed spelen. Vanaf het moment dat we dit met elkaar duidelijk hebben, staat er elke week een doel centraal. Deze doelen gaan over de sfeer in de klas, of over de werkhouding. En als het goed gaat, wordt dat gevierd door bijvoorbeeld met de hele klas een samenwerkingsspelletje of zoiets te doen.

Aan het eind van groep 7 krijgen alle kinderen een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Er wordt dan ook veel tijd ingezet op de vakken taal, rekenen, spelling, studievaardigheden en begrijpend lezen. De kinderen stellen doelen op voor zichzelf waar ze nog extra op willen oefenen of extra uitleg over willen hebben. De kinderen werken met een weektaak. Wij willen ervoor zorgen dat de kinderen hun eigen werk zelf kunnen inplannen wanneer ze wat gaan doen. 

De kinderen krijgen naast taal, rekenen en spelling ook nog een heel aantal andere vakken. Zo hebben ze Engels, verkeer, gym, kanjertraining en creatieve vakken. Elke dag beginnen we met een dagopening waarin we met elkaar bidden, zingen en een Bijbelverhaal bespreken. Op de middagen zijn we veel bezig met thematisch werken. Hierin pakken we meerdere vakken mee. Zo hebben we in het thema over De gouden eeuw niet alleen geschiedenis gedaan, maar ook techniek, tekenen, handvaardigheid en natuur. Zo proberen we allerlei vakgebieden met elkaar te combineren.