Groep 6/7a

Wij zijn groep 6/7a. Onze groep bestaat uit 19 kinderen en twee juffen! Van maandag t/m woensdag hebben de kinderen les van juf Everdina en op donderdag en vrijdag van juf Gerlinde. Wij hebben onze klas ingericht in Disney stijl, er hangen leuke schilderijtjes aan de muur en we hebben zelf raamschilderingen gemaakt. Verder staat er een bank in de klas, waar elke dag een paar kinderen op mogen lezen. 
 
We zijn deze eerste weken begonnen door veel spelletjes te doen en activiteiten waardoor we elkaar beter leren kennen. Zo heeft iedereen zichzelf voorgesteld aan de klas door spullen van thuis mee te nemen en daar over te vertellen. Verder hebben we regels en afspraken met elkaar gemaakt waar we ons aan willen houden. En met het thema van de Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wilt’ zetten we elk kind ook even apart in het zonnetje, want ‘Je mag zijn wie je bent’. Zo bouwen we samen aan een fijne groep! 

Rekenen doen we in Gynzy op ons chromebook, automatiseren doen we veel buiten door Bewegend Leren, maar soms ook via oefenwebsites of werkbladen. Het blijft ook in groep 6/7 belangrijk om de tafels te oefenen, daarom wordt er regelmatig een tafel opgegeven om thuis te oefenen. 

Met Taal en Spelling zijn we begonnen met een nieuwe methode: Staal. Dit is even wennen, daarom bouwen we het rustig op. De verschillende spellingscategorieën oefenen we regelmatig buiten. We doen ook vaak samenwerkingsopdrachten, want samen leren is leuk! 

Voor de vakken Engels, Topo, Levend Water en rekenen wordt er regelmatig huiswerk meegegeven. Voor Engels werken we naast de methode Take it Easy, ook met Rosetta Stone. De kinderen van groep 7 doen dit ook thuis. Voor Topo behandelen we dit jaar met groep 6 Nederland en met groep 7 Europa. 

Op de middagen zijn we veel bezig met thematisch werken. Hierin pakken we meerdere vakken mee. Dit doen we schoolbreed. We willen de kinderen extra vaardigheden leren zoals overleggen, leervragen bedenken, presenteren op verschillende manieren, samenwerken en computervaardigheden. De kinderen vinden dit erg leuk en laten een hoge betrokkenheid zien. Zo gaan we op een eigentijdse manier met vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek om.

Elke dag beginnen we met een dagopening waarin we met elkaar bidden, zingen en een Bijbelverhaal bespreken. Regelmatig komen er dan mooie gesprekken op gang, waardevolle momenten! Elke week krijgen we ons werkboek van Levend Water mee naar huis om er een hoofdstuk uit te maken en de memo te leren. Deze memo wordt elke week overhoord. 

We gaan voor een gezellig en goed jaar met elkaar!

Een hartelijke groet van juf Gerlinde en juf Everdina