Groep 5b/6

Wij zijn groep 6. Onze groep bestaat uit 20 kinderen en een juf! Op de middagen komen er 11 kinderen van groep 5 bij ons in de groep, dan hebben we een combinatiegroep 5/6. Door leuke activiteiten en spelletjes te doen leren we elkaar beter kennen en bouwen we aan een fijne groep! We hebben samen een missie gemaakt voor dit schooljaar: ‘Wij gaan met PLEZIER naar school en kunnen veel LEREN!’. Om deze missie te volbrengen hebben we samen belangrijke regels opgesteld.

We luisteren graag naar de verhalen uit het boek van God: de Bijbel. Ook zingen we graag samen liederen over God. Elke week krijgen we ons werkboek van Levend Water mee naar huis om er een bladzijde uit te maken.

Voor groep 5 zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur nieuw. Groep 6 is vorig jaar al begonnen met deze vakken. Door samen te werken kunnen we gelukkig veel van elkaar leren! We gaan allerlei interessante onderwerpen uit de geschiedenis bij langs; over jagers en verzamelaars, de gouden eeuw, hunebedden… noem maar op! Bij aardrijkskunde leren we van alles over de wereld om ons heen. We leren de provincies en grote steden in Nederland.

In de klas werken we met een weektaak. We houden bij wat we af hebben en aan welke doelen we hebben gewerkt. Met rekenen besteden we tijd aan het automatiseren van de tafels. Maar ook keersommen & deelsommen met grote getallen, omtrek, oppervlakte. En niet te vergeten de breuken, procenten en verhoudingen!

In groep 6 maken we ook kennis met werkwoordspelling. We beginnen met de tegenwoordige tijd, daarna ook de verleden tijd. Flink strijden dus met d, t en dt!

Huiswerk… dat krijgen we ook in groep 6! Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, Engels en bijbelonderwijs krijgen we huiswerk. We bouwen het rustig op.

De groeten van: groep 6 & juf Rietberg