Groep 5/6a

Wij zijn groep 5/6a. Onze groep bestaat uit 19 kinderen, een meester en een juf! Van maandag tot en met woensdag krijgen de kinderen les van meester Jesse en op donderdag en vrijdag van juf Gerlinde. Wij hebben onze klas ingericht in jungle stijl. Een camouflagenet hangt bij de instructietafel, onze jungleknuffels staan op de plank en we hebben jungleplanten om voor te zorgen. Bijna alle kinderen hebben elke dag wel een jungletaak te doen zoals de chromebookgorilla’s, zij halen elke dag de chromebooks op, delen ze uit en aan het einde van de dag zetten ze ze weer keurig in de kar om op te laten laden voor de volgende dag. De chromebooks hebben we vooral nodig tijdens de rekenles, want dat doen we via Gynzy vanaf nu.

Door leuke activiteiten en spelletjes te doen leren we elkaar beter kennen en bouwen we aan een fijne groep! Ook gaan we veel naar buiten om bewegend te leren. Dan gaan we tafelsommen-estafette doen of  dicteewoorden rennen. We hebben samen een droom voor dit schooljaar: ‘In onze klas hebben wij het rustig en gezellig’. Om deze ‘missie’ te volbrengen hebben we samen afspraken gemaakt waar we elkaar gedurende het komende jaar aan helpen herinneren als dit nodig is.

Voor groep 5 is het vak Engels nieuw. Groep 6 is vorig jaar al begonnen met dit vak. Door samen te werken kunnen we gelukkig veel van elkaar leren! De kinderen krijgen hier ook huiswerk voor mee, zodat ze kunnen leren voor een toets.

We werken het komende jaar schoolbreed met projecten om de kinderen extra vaardigheden te leren zoals overleggen, leervragen te bedenken, presenteren op verschillende manieren, samenwerken en het uitbreiden van hun computervaardigheden. De kinderen laten op deze manier een hoge betrokkenheid zien en zo gaan we een eigentijdse manier met vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur om.

In de klas werken we met een weektaak. We houden bij wat we af hebben en aan welke doelen we hebben gewerkt. Ook staat er precies op wat je kunt doen als je klaar bent met je werk. Met rekenen besteden we veel tijd aan het automatiseren van de tafels. In groep 5 leren we digitaal en analoog klokkijken. In groep 6 maken we kennis met werkwoordspelling. We beginnen met de tegenwoordige tijd, daarna ook de verleden tijd. Flink strijden dus met d, t en dt!

We luisteren graag naar de verhalen uit het boek van God: de Bijbel. Ook zingen we graag samen liederen over God op de gitaar. De juf én de meester spelen gitaar, super tof! Elke week krijgen we ons werkboek van Levend Water mee naar huis om er een bladzijde uit te maken.

Huiswerk… dat krijgen we ook in groep 5a/6! Voor bijbelonderwijs, Engels, topografie en rekenen (tafels)... We bouwen het rustig op.

De groeten van groep 5a/6, juf Gerlinde en meester Jesse