Groep 5

Wij zijn een gezellige groep die graag kletst, speelt en grapjes maakt, maar we kunnen ook heel goed en hard werken. In onze klas zitten 22 kinderen en een meester. Elke ochtend zijn we samen een eigen groep, ’s middags gaat de helft naar groep 4 en de andere helft naar groep 6 en worden het combinatiegroepen.

We hebben aan het begin van het jaar een missie gemaakt. We gaan met plezier naar school en hebben aandacht/respect voor God en voor elkaar.

Elke dag starten we met een rustmoment door stil te lezen. Daarna beginnen we eerst de dag met de Here God: we horen een bijbelverhaal, zingen liederen, bidden samen en we werken in Levend Water. De verhalen over het volk Israël in de woestijn vinden we erg interessant! Prijs Adonai is ons lievelingslied, we zingen dat uit volle borst mee met de gitaar van meester.

Na de dagopening gaan we rekenen, waarbij heel vaak tafelsommen voorbij komen en het klokkijken ook een groot leerdoel is. Na de pauze kijken we graag even naar het Jeugdjournaal en bespreken we met elkaar de stelling van de dag.

In groep 5 maken we kennis met de begippen tegenwoordige tijd en verleden tijd en ook weten we inmiddels wat voorzetsels en synoniemen zijn!

We krijgen zelfs al een beetje huiswerk: Engelse wooren leren en opdrachten maken uit het Levend Water werkboek.

Kortom: we hebben het erg naar ons zin in groep 5 op het Sterrenlicht!

Groeten van groep 5 en meester Wolf.