Groep 3/4

Wij zijn groep 3/4 van basisschool het Sterrenlicht! Wij zijn een groep met 29 kinderen en 2 juffen. Juf Hennie is er op maandag, dinsdag en woensdag en juf Silvia is er op donderdag en vrijdag. Ook hebben we elke dag extra hulp in de klas, wat wij heel fijn vinden.

In onze klas vinden we het heel belangrijk dat elk kind het fijn heeft. Wij willen daar ook met elkaar voor zorgen. Daarvoor hebben we verschillende afspraken gemaakt waar we ons aan proberen te houden. Wij geloven dat elk kind een plekje heeft in onze klas en daarom willen we aardig zijn voor iedereen. God heeft ons allemaal heel mooi gemaakt en we kunnen veel leren van elkaar.

Groep 3 leert dit jaar lezen en schrijven, een proces waar ze al heel enthousiast mee bezig zijn. We gebruiken de methode van Veilig Leren Lezen, waar we elke dag uit werken. Ook leren we werken in werkboekjes met de andere vakken en werken we soms op de Ipad.

Groep 4 richt zich er dit jaar vooral om een goede basis te leggen met de vakken rekenen en spelling. We gaan de tafels leren, leren klokkijken en maken sommen tot 100. Op vrijdagmiddag zijn we alleen met groep 4 en dan leren we te werken op de chromebooks en hebben we een verdieping van het thema.

De andere middagen werken we ook in thema’s en dat doen we met beide groepen samen. Het is leuk om op die manier van elkaar te kunnen leren en samen te kunnen werken. We werken een periode van ongeveer 6 weken over een thema waar we dan veel vakken aan koppelen. Hier genieten we van en daar leren we ook veel van!

Op donderdag middag gaan we met de klas gymen, juf Eva geeft ons dan les in het Aperloo. Dit vinden we ook echt heel leuk om te doen.

Elke dag hebben we het gezellig, we hebben plezier met elkaar en kunnen ook echt hard werken. We gaan vast een fijn jaar tegemoet!

Groeten van groep 3/4, juf Hennie en juf Silvia