Groep 2b/3

Wij zijn groep 2b/3! In onze groep staan er veel leerzame en leuke dingen op het programma.

Groep 3 gaat natuurlijk leren lezen! Elke kind op zijn/haar eigen tempo. Voor de Kerstvakantie leren we alle letters en na de Kerst leren we vlot lezen en hoe we de woorden goed moeten schrijven.

Groep 2 leert steeds een nieuwe letter en krijgt dan een lettertas van Bobo mee naar huis, waarmee de kinderen samen met Bobo in huis op zoek gaan naar letters.

Naast lezen gaan we ook rekenen. Aan het begin van het jaar leert groep 3 de getallen goed kennen en schrijven en leren we hoe je snel kan tellen. Later gaan we getallen splitsen, bussommen maken, meten en beginnen met klokkijken. Groep 2 leert de getalsymbolen tot 20 en leert te tellen in sprongen en terugtellen. Ook doen ze een keer per week op hun eigen niveau mee met groep 3 als zij een projectles hebben met rekenen.

Wij vinden het belangrijk om het rekenen en lezen spelend te doen. Daarom doen we vaak rekenspelletjes met concreet materiaal zoals  klei en blokjes en gaan we regelmatig naar buiten om bewegend te leren. We doen sommige activiteiten klassikaal maar vaker doen we het in kleine groepjes. Soms kiezen we ervoor kinderen met gelijk niveau bij elkaar te zetten zodat we echt een stukje uitdaging of extra oefening kunnen geven. We kunnen er ook voor kiezen om juist verschillende niveaus bij elkaar in een groepje te zetten zodat kinderen ook van elkaar leren en elkaar leren helpen.

Ook knutselen we het hele jaar door met zoveel mogelijk verschillende materialen zoals wol, klei, papier, vilt, kralen enz. Ook met tekenen halen we de wasco, houtskool en verf uit de kast. We werken we met thema's en maken een hoek in de klas of op de gang waarin we meer kunnen leren over dat thema.

Deze thema's sluiten aan bij de seizoen en/of de methode. In de thema's nemen we meteen een deel wereldori├źntatie mee! Zo leren we over de wereld om ons heen.

In groep 2b/3 willen we het fijn hebben met elkaar in de klas. We hebben samen afspraken gemaakt en met de Kanjertraining oefenen we hoe je een ruzie kunt oplossen of hoe je het beste kan reageren.

Zin om een kijkje te komen nemen? Je bent van harte welkom!

Goodbye! ( ja!! we hebben ook al Engels in deze groep)

Groeten van de kinderen van groep 2b/3, Juf Haitsma en Juf Roest