Groep 1/2

Wat fijn dat u wilt weten hoe er in groep 1 en 2 gewerkt wordt. Want ook al zijn de kinderen nog klein en spelen ze graag, werken kunnen ze ook heel goed!

 's Ochtends mogen de kinderen om 8.20 uur de klas in worden gebracht. De leerkracht begroet ieder kind, om zo elk kind een welkom gevoel te geven. We beginnen de dag met een inloopactiviteit. Tijdens de inloop kunt uw kind even op weg helpen tot 8.30 uur. Nadat de ouders afscheid hebben genomen, start de kleine kring met de leerkracht en krijgen de kinderen de gelegenheid om zelf iets te vertellen. Verder worden er stimulerende taal-/rekenactiviteiten gedaan. Daarna volgt de dagopening waarbij we bidden en christelijke liedjes zingen. Aan de hand van de methode ‘Levend Water’ worden de verhalen uit de Bijbel verteld. Ook bekijken we welke dag het is en wat we gaan doen op die dag.

Wij werken aan de hand van thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Bij alle vakgebieden houden we rekening met dit thema. Ook de hoeken worden (waar mogelijk) hierop aangepast. Zo leren de kinderen op veel verschillende manieren.

Bij reken- en taalactiviteiten maken wij gebruik van kleine kringen. Zo houdt de leerkracht goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen en kunnen we goed aansluiten bij de verschillende niveaus.

Tijdens het spelen en werken zijn we met verschillende opdrachten bezig, sommige opdrachten doen we allemaal en andere opdrachten zijn vrij om te kiezen. Hierbij werken we met het kiesbord, de kinderen kunnen daarop zien welke activiteit ze gaan doen, hoeveel kinderen hieraan mogen werken en of er nog ruimte is om zelf te kiezen.

Daarnaast is er natuurlijk ook tijd om lekker te spelen en te bewegen, buiten en in de gymzaal. Omdat we geen eigen speelzaal hebben gymmen we donderdagmiddag in de gymzaal van de Jeanne d’Arc.

Groeten van de juffen en een heleboel gezellige kleuters!