Groep 0/1/2

Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze groepspagina!
Wij zijn de kinderen van groep 1 en 2 en op dit moment zitten er 23 kinderen in onze klas. Dat is al heel gezellig, maar er komen in de loop van het jaar nog meer vriendjes en vriendinnetjes bij!  Maandag, dinsdag en woensdag is juf Loes Welmers onze juf en op donderdag hebben we juf Irma de Boer. Vrijdag zijn we nog lekker vrij!

Als we ’s morgens in de kring zitten, vertellen we aan elkaar wat ons bezig houdt en luisteren we naar verhalen uit de Bijbel, waarbij we mogen leren hoeveel God van ons houdt en dat Hij er altijd voor ons is. Ook zingen we graag liedjes voor God en leren er soms bewegingen bij. Het is belangrijk voor ons om verbinding te maken met God en met elkaar.
In onze groep willen we het fijn hebben met elkaar in de klas. We hebben samen afspraken gemaakt en met de Kanjertraining oefenen we hoe je een ruzie kunt oplossen of hoe je het beste kan reageren.

Een dag op school is een dag leren en spelen. Dit doen we aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Bij alle vakgebieden houden we rekening met dit thema. Ook de hoeken worden (waar mogelijk) hierop aangepast. Onze juffen vinden die hoeken heel belangrijk, omdat wij daarin de wereld om ons heen kunnen ontdekken. Wij kleuters zijn immers heel nieuwsgierig. Gelukkig kunnen wij de juf altijd alles vragen en gaat zij samen met ons op zoek naar het antwoord in boeken, verhalen en op internet en in filmpjes op ons digibord.

Over het digibord gesproken… dat bord is vooral van de kleuters. Vroeger was het (krijt)bord vooral van de juf, maar nu kan de juf er spelletjes op opzoeken die passen bij wat wij al weten en willen leren. Er zijn tel- en rekenspelletjes, maar ook rijm- en letterspelletjes en puzzels. Zo leren wij elke dag een beetje meer en met het inzetten van tablets leren we ook op eigen niveau. Iedereen is immers anders en dat mag ook!

Bij reken- en taalactiviteiten leren wij vaak in kleine kringen. Soms kiezen de juffen ervoor om kinderen met gelijk niveau bij elkaar te zetten zodat ze ons echt een stukje uitdaging of extra oefening kunnen geven. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om juist verschillende niveaus bij elkaar in een groepje te zetten zodat wij ook van elkaar leren en elkaar leren helpen.

Verder praten wij als kleuters heel graag… het liefst de hele dag. Natuurlijk leren wij in de kring dat we ook naar elkaar moeten luisteren en soms stil moeten zijn als de juf wat vertelt, want ook van elkaar leer je veel. Dat gaat al heel goed. Maar tijdens het binnen en buiten spelen wordt er volop met elkaar gesproken en samengewerkt. Soms geeft de juf ons een ‘probleem’ n.a.v. een verhaal of het thema waarin wij werken. Problemen zijn voor ons kansen om weer iets nieuws te mogen ontdekken.

En natuurlijk is er ook tijd om lekker te bewegen. Bewegen en leren gaan vooral bij kleuters heel goed samen. We gaan elke dag naar buiten en zijn ook regelmatig in onze speelzaal te vinden.

Zin om een kijkje te komen nemen? Je bent van harte welkom!

Groeten van ons allemaal!