Groepen

Op Het Sterrenlicht werken we met combinatiegroepen. Ieder schooljaar kijken we met welke groepsverdeling het onderwijs aan de onder-, midden-, én bovenbouw in onze school het beste tot zijn recht kan komen.

Om de zelfstandigheid te bevorderen en efficiënt om te gaan met verschillen, werken we o.a. met dag- en weektaken. De leerlingen krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid t.a.v. de hoeveelheid werk die af is, de volgorde waarin gewerkt wordt (planning) en het moment waarop hulp gevraagd wordt. Leerlingen binnen één jaargroep kunnen verschillende taken krijgen per dag of week, om zo beter aan te sluiten bij hun mogelijkheden. Deze werkwijze ondersteunt het zelfstandig leren functioneren. Leerlingen leren op deze manier ook om zelf verantwoorde keuzes te maken en worden daardoor ook alvast voorbereid op de manier van werken in het voortgezet onderwijs.

Doordat er op onze school gewerkt wordt met combinatiegroepen, leren kinderen al vroeg spelen en werken met oudere of jongere kinderen. Van leerkrachten wordt gevraagd om goed te organiseren (efficiënte uitleg en klassenmanagement). Bij eventuele forse leerverschillen hoeft een leerling niet altijd de klas uit voor extra begeleiding, omdat deze leerling ook mee kan doen met de andere groep. Een aantal vakken wordt aan de gehele groep tegelijk gegeven, bijv. tekenen, handvaardigheid, muziek, verkeer.