Welkom bij Het Sterrenlicht!


Welkom op de website van Het Sterrenlicht!
Wij zijn een gereformeerde basisschool in ’t Harde. We bieden met veel plezier onderwijs aan ruim 120 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Dit doen we op een eigentijdse manier met de Bijbel als leidraad. We willen Gods liefde voorleven en aan elkaar leren. Onze leerlingen mogen stralen met de talenten die zij van God hebben gekregen!

Bent u op zoek naar een bijbelgetrouwe school met eigentijds onderwijs? Dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek!

Hartelijke groet,

Team Het Sterrenlicht

Agenda

Er zijn momenteel geen agendaitems.

Zorg voor leerlingen

Op Het Sterrenlicht willen we goed onderwijs bieden aan zoveel mogelijk kinderen.
Een enkele keer kan een leerling, als dat nodig is ook losgekoppeld worden van het niveau van de groep en krijgt het een eigen leerlijn. Als dat nodig mocht zijn doen wij dat altijd in overleg met ouders en de intern begeleider.
Uitgangspunt is altijd: wat is er nodig voor deze groep, deze leerling? Waar zijn zij, is hij/zij goed in? Hoe kunnen we hieraan tegemoet komen?
In complexe situaties kunnen wij ondersteuning krijgen van Florion, ons expertisecentrum voor leerlingzorg. Er kan dan hulp komen voor de leerling of de leerkracht.
Dit alles om elk kind te helpen zijn, haar eigen talenten te ontwikkelen. Of juist te helpen bij hiaten in de ontwikkeling. Zodat ze straks hun eigen plek in de maatschappij kunnen innemen om daar hun licht te laten schijnen!D