Team

Samenstelling van het team
De locatiedirecteur, Annet Klip-Janssens, geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie. De zorg op school wordt gecoördineerd door Irma de Boer-Wegter, intern begeleider (IB’er). Zij zorgt ook voor de toetsing en screening van de kinderen. De uitvoering van de zorg ligt bij de groepsleerkracht. 
 
Groepsindeling 2017-2018
Met de volgende indeling verwachten we dat het onderwijs aan de onder-, midden-, én bovenbouw in onze school goed tot zijn recht kan komen.

 

 

 

 

 

 

Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

 

 

 

 

 

 

1/2

Invalkracht ism Harjanne Slotman

Loes Welmers

Loes Welmers

Loes Welmers

vrij

 

 

 

 

 

 

3

Marjon Haitsma

Marjon Haitsma

Irma de Boer

Irma de Boer

Irma de Boer / Marjon Haitsma 

 

 

 

 

 

 

4/5a

Hennie Gulink

Hennie Gulink

Hennie Gulink

Marieke Buis/ Esther Aalbers

Marieke Buis/ Esther Aalbers

 

 

 

 

 

 

5b/6

Danique Rietberg -vd Horst

Danique Rietberg-vd Horst

Danique Rietberg- vd Horst

Danique Rietberg- vd Horst

Danique Rietberg-vd Horst

 

 

 

 

 

 

7/8

Gerlinde vd Linde

Gerlinde vd Linde

Dineke Spoelstra

Dineke Spoelstra

Dineke Spoelstra

 

 

 

 

 

 

 

  • Vanwege het feit dat we direct starten met een grote kleutergroep komt er drie ochtenden ondersteuning van een onderwijsassistent. 
  • Vanaf de voorjaarsvakantie 2018 zal groep 2 gecombineerd gaan worden met groep 3 omdat we dan nog diverse leerlingen verwachten die zullen instromen. De kleutergroep wordt dan te groot.
  •  De combinatie groep 2/3 start  vanaf de voorjaarsvakantie onder leiding van Marjon Haitsma en Irma de Boer. 
  • We hebben verschillende ondersteunende functies op school:
    • Margreet Teekman verzorgde dit jaar voor enkele kinderen individuele ondersteuning wat bekostigd werd vanuit Florion onderwijsondersteuning.We hopen dat zij er volgend jaar ook weer is voor deze ondersteuning maar dit nog niet definitief.
    • Voor ondersteuning in de groepen is juf Speijer, onderwijsassistente, aanwezig. Zij ondersteunt drie ochtenden in groep 4-8

Van de Hogeschool VIAA (PABO) in Zwolle hebben wij regelmatig stagiaires in de school. Zij geven lessen in de groepen. De leerkrachten treden op als mentoren. Ook kan het gebeuren dat de stagiaires in opdracht van de opleiding testen of onderzoeken moeten doen bij één of meer kinderen. Dit gebeurt alleen na toestemming van de groepsleerkracht. Een enkele keer hebben we stagiaires van andere instellingen. Uiteraard verwachten we dat alle stagiaires de grondslag van de school onderschrijven.